Om oss

Hur kommer vi till idén om dashboards?

Vi är studenter från Lunds Universitet och Uppsala Universitet som specialiserat oss på metoder för dataanalys och byggande av så kallade dashboards. En stor del av vår utbildning på universitetet handlade om att sammanställa data på olika sätt. Vi besökte även en hel del företag under vårt specialarbete och märkte då att det fanns en stor efterfrågan på marknaden efter system som var kapabla att analysera och sammanställa olika sorters data. Begreppet dashboards var på den tiden relativt nytt.

Sedan starten har det hänt mycket. Marknaden har formligen exploderat av SaaS–lösningar. SaaS betyder Software as a service och innebär molnbaserade tjänster och program. Dessa system kan göra allt mellan himmel och jord men om dom samlar in någon form av data så kan man slå vad om att dom även har en dashboard bland sina moduler.

Efter universitetet

När vi tagit vår examen var det självklart för oss att starta eget företag och försöka utveckla de lösningar som efterfrågades på marknaden. Vi började titta på olika marknader och industrier för att se vart man samlade in mycket data. Sedan skapade vi analysverktyg och dashboards som vi sedan presenterade för några få utvalda kunder. Vi fick ett riktigt bra genomslag och sedan dess jobbar vi heltid med detta.

Vårt kontor är beläget utanför Lund och vi har nu anställt ytterligare utvecklare som hjälper våra kunder med att bygga rätt verktyg. En stor utmaning med att jobba med det vi gör är att se till att de analyser vi presenterar är relevanta, vilket betyder att det inte räcker att samla all data och presentera den, utan vi måste sätta oss in i kundens verklighet och förstå vad det är för slutresultat dom vill uppnå. Vad är det dom vill analysera?

Om vi inte förstår kundens behov kan vi inte heller bygga rätt lösning. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att som ansvarig för dataanalys på ett företag eller som användare av en dashboard, så kommer det behövas finnas flexibilitet i vad som visas. Enkelt uttryckt betyder det att den dashboard måste kunna konfigureras för att visa det kunden vill se. Man måste kunna sätta av och sätta på viss data för att kunna visa hur viss data påverkar annan data, osv.

Ut laget idag

Vi börjar alltid våra nya case med att träffa kunden personligen och låta dom beskriva sin vardag så detaljerat som möjligt. Sedan gäller det att lyssna in och förstå hur vi kan hjälpa kunden att med sin data få svar på frågor som dom kanske inte ens haft från början. Det kan låta rörigt men resultatet blir oftast fantastiskt. Tänk dig till exempel att du har ett företag som producerar plast. I produktionen mäts ALLT. Hur mycket el som förbrukas, hur mycket kemikalier som går åt, osv. När vi sätter oss ned och pratar så hör vi att dom har större kostnader för el än vad deras konkurrenter har. Vi kan då ta all deras data och ställa frågor så som “vid vilket klockslag förbrukas mest el per producerat ton plast?”. Kan vi ge svar påd en frågan så kan vi hjälpa kunden att vidta åtgärder. Sedan kan vi skapa en dashboard som varnar när elförbrukningen per producerat ton plast överstiger en viss nivå och på så sätt hjälpa företaget i sin vardag.

Vi är alltså ett företag som brinner för dataanalys och dashboards. Tekniken är fortfarande relativt ung och det finns oerhört stort utrymme på marknaden för förbättringar. Det finns till och med branscher där dashboards knappt används alls. Ta till exempel dagligvaruhandeln. En liten butik inne i stan. All data som finns tillgänglig gällande köpbeteende hos deras kunder skulle kunna möjliggöra fantastiska dashboards.