Vad är Qlik View och Qlik Sense och varför är dessa verktyg viktiga när du ska skapa en dashboard?

Qlik View och Qlik Sense

”Verktyget är mycket bra för att hämta in data och analysera data och som vi kommer se senare är Qlik View oslagbart när det gäller att skapa dashboards för att visualisera data.”

Det finns ett ganska stort utbud av verktyg att använda för att samla in och analysera data. En hel del lösningar är branschspecifika och nischade mot specifika typer av kunder. Andra är mer breda i sin utformning och kräver oftast lite mer kunskaper kring dataanalys för att resultatet ska bli bra. I det här avsnittet ska vi titta lite extra på Qlik View och Qlik Sense som kan användas väldigt brett.

Vad är dashboards och hur kan de användas?

Vad ar dashboards och hur kan de anvandas

Varför behöver dashboards?

I affärsvärlden finns det någonting som heter KPI:s. Det står för Key Performance Indicators och används flitigt när man tittar i ett helikopterperspektiv på hur ett företag presterar. Ett exempel på en KPI kan vara “bränsleåtgång per körd kilometer” för ett åkeri. Bränsleförbrukningen är en mycket viktig faktor när det gäller lönsamheten för ett åkeri. Kan man få ner den bara en ynka procent så har det en direkt inverkan på hela företagets vinst.