Qlik View och Qlik Sense

Vad är Qlik View och Qlik Sense och varför är dessa verktyg viktiga när du ska skapa en dashboard?

”Verktyget är mycket bra för att hämta in data och analysera data och som vi kommer se senare är Qlik View oslagbart när det gäller att skapa dashboards för att…

Vad ar dashboards och hur kan de anvandas

Vad är dashboards och hur kan de användas?

Varför behöver dashboards? I affärsvärlden finns det någonting som heter KPI:s. Det står för Key Performance Indicators och används flitigt när man tittar i ett helikopterperspektiv på hur ett företag…